+

Đọc truyệnMang gai chịu tội
Đời chiến quốc, Liêm Pha, Đại tướng nước Triệu kéo binh công đánh nước Tề, sau khi ông thu được toàn thắng lớn được phong làm Thượng Khah. Nước Triệu có Liêm Pha, nước Tần cũng không dám xem thường. Lạn Tương Như là văn thần nước Triệu, ông vận dụng tài trí hơn người, đem "Ngọc họ Hoà" còn nguyên vẹn trở về nước Triệu, đồng thời lại đánh vào khí thế mạnh và ngạo mạn nước Tần, khiến cho sự tôn nghiêm của nước Triệu được bảo toàn. Nhân vậy, vua Triệu phong cho ông làm Tể tướng, chức quan cón cao hơn Liêm Pha một bậc. Liêm Pha vì thế mà [...]
Hai vị tướng khiêm nhường
Tần Mục Công muốn xưng bá Trung Nguyên, cho nên chiêu nạp người tài khắp nơi. Ông nghe nói Bách Lý Hề vừa trung kiên vừa có mưu kế, là một nhân tài hiếm có, do đó ông tiếc là chưa tìm được Bách Lý Hề ngay, để Bách Lý Hề trở thành người trợ giúp cho mình. Trải qua bao khó khăn, rốt cuột Tần Mục Công đã tìm  Bách Lý Hề. Gặp nhau, Tần Mục Công mới biết Bách Lý hề đã là một lão nhân đầu tóc bạc phơ mà không khỏi có hơi thất vọng, nên buộc miệng hỏi: " Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Bách Lý Hề đáp: Đã bảy mươi". Tần Mục Công thật không [...]
Chân Vũ " Bác sĩ dê gầy"
Giữa năm đông Hán có một người tên Chân vũ, ông học rộng nhiều tài, ở nhà Thái học để thăm hỏi các thầy ở đó. Người tới tuyên đọc chiếu thư của Hoàng thượng, ý là nói các bác sĩ đã suốt năm tháng dạy dỗ ở nhà Thái học quá cực nhọc, bây giờ ban cho mỗi người một con dê đem về nhà để gia đình vui vẻ trong năm mới. Các bác sĩ biết sang năm mới sẽ có thịt dê ăn, hơn nữa thịt dê này là ân tứ của Hoàng thượng ban cho, cho nên mọi người đều hết sức vui mừng, Dê đem đến có con to con nhỏ không đều, mập gầy cũng khác nhau, điều này khiến cho trưở [...]
Bảo Thúc Nha khoan dung khiêm tốn.
Bảo Thúc Nha và Quản Trọng là đôi bạn thân. Hồi còn thanh niên, họ thường cùng bàn luận đại sự thiên hạ và lý tưởng lớn lao của mình. Gia đình Quản Trọng rất nghèo, lại còn có mẹ già bệnh hoạn phải nuôi nấng chăm sóc. Ngày nọ, ông nói với Bảo Thúc Nha: "Chúng ta không thể cứ mãi nói chuyện không đâu, chỉ bằng tới địa phương khác tìm chút việc làm! Tôi nghe nói Nam Dương rất phồn thịnh, hay là chúng ta tới đó mua bán nhé! :"Việc mua bán của họ rất thành công, nên kiếm được nhiều tiền, nhưng Quản Trọng chỉ đưa cho Bảo Thúc chút ít tiền, còn th [...]
Anh em nhà họ Trương khiêm nhường
Đời Đường có hai anh em, người anh tên Việt Thạch, người em tên Sở Kim. Hai anh em chẳng những cùng học chung, mà còn rất cố gắng như nhau. Năm nọ, cả hai đều muốn lên kinh thành để tham gia kỳ thi tú tài. Lúc này Sở Kim mớimười bảy tuổi. Bấy giờ, thí sinh muốn tham gia thi tú tài phải đăng ký ở hương trấn, sau đó phải được hương trấn đề cử mới có thể lên kinh thành thi. Năm ấy, người đăng ký ứng thí đặc biệt nhiều, vì vậy hương trấn phải khống chế bớt số thí sinh đăng ký. Quan chủ khảo thấy hai anh em nhà họ Trương cùng ghi danh [...]
Nhị Thập Tứ Hiếu
Tấm gương thứ nhất trong Nhị Thập Tứ Hiếu - Diêu Thuấn Tấm gương thứ 2 trong Nhị thập tứ hiếu - Hán Văn Đế Tấm gương thứ 3 trong nhị thập tứ hiếu - Tăng Tử Tấm gương thứ 4 trong nhị thập tứ hiếu - Mẫn Tử Khiên Tấm gương thứ 5 trong Nhị thập tứ hiếu - Tử Lộ Tấm gương thứ 6 trong Nhị thập tứ hiếu - Đàm Tử Tấm gương thứ 7 trong Nhị thập tứ hiếu - Lão Lai Tấm gương thứ 8 trong Nhị thập tứ hiếu - Đống Vĩnh Tấm gương thứ 9 trong Nhị thập tứ hiếu - Quách cự Tấm gương t [...]

*Lưu ý: Tác dụng còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người.