+

Giải trí Mẹ và Bé


Nghiêu, Thuấn, Vũ chọn người hiền nhường ngôi
Trước kia rất lâu, nước trung Quốc xuất hiện ba người đặc biệt giỏi giang, đặc biệt hiền đức.Họ chính là Nghiêu, Thuấn, Vũ mà mọi người thường nghe nhắc đến. Ngàn năm nay, người ta luôn truyền tụng câu chuyện về việc nhường ngôi của họ. Hồi Nghiêu mười sáu tuổi được tôn làm Đế vương, ông lúcnào cũng quan tâm đến cuộc sống của bá tánh, không hề vì mình đã làm Đế vương mà kiêu ngạo tự mãn. Sau khi ở ngôi bảy mươi năm, dần dần già, do đó ông chiêu tập bộ hạ tới, nói: "Bây giờ ta đã hơn tám mươi tuổi, sức khoẻ không còn tốt, các người xem tr [...]
Lưu Khoan với tấm lòng độ lượng
Thái uý Lưu Khoan triều Hán là người giản dị, khiêm tốn. Ngày thường, cho dù đối với ai ông cũng rất ôn hoà, khi người khác có sai lầm gì ông cũng đối xử khoan dung, khiến ai ai cũng cảm động. Có một hôm, Lưu Khoan làm việc tại nhà để đãi đằng bạn bè từ xa tới. Mọi người đều cao hứng, nên uống hết ly này đến ly khác. Lưu Khoan sợ e uống rượu trong nhà không đủ bèn bảo tên nô bộc ra noài mua. Quả nhiên, rượu đã hết, mọi người đều nôn nóng chờ đợi tên nô bộc đem rượu về. Nhưng, họ chờ mãi mà không thấy hắn đâu. Vốn vì tên nô bộc ấy là  [...]
Lưu Bá Ôn vẽ hổ
Lưu Bá Ôn thích vẽ hổ,  cũng thích nhìn người khác vẽ hổ. Bữa nọ, ông nghe nói ở tàng kinh các chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Đài có bức" ngoạ hổ'  bèn dẫn một tiểu đồng thay đổi cách ăn mặt để đi xem. Họ tới chùa Quốc Thanh, Lưu Bá Ôn nó với hoà thượng quản gia ý của mình tới đây.  Hoà thượng quản gia liếc nhìn, thấy Lưu bá Ôn ăn mặc bình thường, không giống gì một nhân vật lớn, cho nên khước từ bảo:" Sư phụ ra ngoài rồi, chúng tôi không cách chi mở tủ vẽ được" Lưu Bá Ôn chỉ còn biết trở về. Thời giờ qua mau, mới đó đ [...]
Khổng Dung nhường lê
Khổng Dung là một học giả nổi tiếng đời Đông Hán. Trong gia đình, Khổng Dung ở hàng thứ sáu, ông có năm người anh và một đứa em. Năm người anh này đã làm điên cái đầu của cha Khổng Dung. Nếu trong nhà có thức ăn ngon, đồ chơi đẹp gì là họ bu lại, người thì cướp cái này, kẻ thì giật cái kia, không ai nhường nhịn cho ai cả, thậm chí có lúc còn ra chân múa tay đánh nhau túi bụi. Tuy cha của họ là một viên quan nghiêm khắc, nhưng đối với năm đứa con cưng của mình thì ông lại không có cách gì dạy dỗ. Vào năm Khổng Dung bốn tuổi, bạn bè củ [...]
Giới Tử Thôi không cầu công danh
Đời xuân thu, trong lúc Tấn Văn Công lưu lạc nước ngoài, thì bên ông có một đại thần rất mực trung thành với ông, người này chính là Giới Tử Thôi. Lần nọ, Tấn Văn Công dẫn đại thần sang nước tề lánh nạn, mọi người đều đã đi rất nhiều ngày, tinh thần mệt mỏi, sức đã kiệt, ngay lương thảo cũng đã dùng hết. Họ vừa đói vừa khát, không còn ai gắng gượng nổi nữa, phải dựa vào gốc cây bên đường nghỉ đỡ. Tấn Văn Công Trùng Nhĩ là người quen thói sống trong cảnh giàu sang, nào chịu nổi cảnh khổ thế này, ông dựa bên gốc cây mà thở dốc. Giới Tử [...]
Trịnh Huyền và Phục Kiền
Nhà đại kinh học Trịnh Huyền đời Đông Hán định làm công việc chú thích bộ lịch sử cổ đại "Tả Truyện" nổi tiếng. Đây là bộ sách cổ rất thâm sâu khó hiểu, phải cần rất nhiều công phu mới có thể hoàn thành. Trịnh Huyền đã nổ lực hết mấy năm, hao hết  tâm  tư mới hoàn thành đại bộ phận thiên chương. Lần nọ, Trịnh Huyền ra ngoài đi dạo chơi tình cờ ông thấy có một người dáng vẻ thư sinh, đang dựa vào cổ xe ngựa cùng người bên cạnh bàn luận sôi nổi về vấn đề chú thích "Tả Truyện". Trịnh Huyền vô cùng hứng thú, lắng nghe lời bàn của a [...]

*Lưu ý: Tác dụng còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người.